Geloven

Wat is dat nou eigenlijk geloven? Geloven is een vast vertrouwen en een zeker weten! Geloven en liefhebben doe je met je hart, je hoofd en je handen. Geloven is een liefdesrelatie hebben met God. Net als in een relatie is er bij geloven een geestelijke kant en een praktische kant. Als je bereid bent je vertrouwen op God te stellen zal Hij zich laten kennen en je zult weten dat je voor de volle honderd procent van Hem op aan kunt. Dit is het begin van je relatie met de liefhebbende levende God.

Het geloven gaat ergens over, je gelooft íets. Als je gelooft weet je wát je gelooft. Eerst heb je dus kennis, informatie nodig. Je moet er weet van hebben. Deze informatie komt tot je in de vorm van Gods Woord, de Bijbel. De Bijbel zegt: Luister naar wat God zegt en schat Zijn aanwijzingen op hun waarde. Dan krijg je een oor voor de echte wijsheid en zal je verstand worden gescherpt. Als je dat beschouwt als een zeer groot goed en moeite doet om het te verkrijgen, zul je merken dat je Hem werkelijk zult leren kennen.

De bijbel is niet maar één boek maar bestaat uit een hele bibliotheek van 66 boeken en meer dan 40 schrijvers hebben er aan gewerkt. De bijbel werd geschreven in een tijdsbestek van ongeveer 1500 jaar. Het is heel bijzonder dat ondanks die verscheidenheid de bijbel toch een volledig en samenhangend geheel is. Dit komt omdat de mensen die de bijbel geschreven hebben, dit niet op eigen gezag gedaan hebben, maar geïnspireerd waren door Gods Heilige Geest. Velen van hen benadrukken dat God hen zelf opdroeg alles op te schrijven. De bijbel is het woord van God aan de mensen.

De bijbel is verdeeld in het Oude Testament met 39 boeken en het Nieuwe Testament met 27 boeken. Om goed te kunnen zoeken zijn de boeken later verdeeld in hoofdstukken en de hoofdstukken zijn weer verdeeld in verzen.  De bijbel is het Woord van God. In de Bijbel staat geschreven wat God’s plan is met deze wereld. Vanaf het begin laat God in de Bijbel weten van Zijn kinderen te houden en voor hen te willen zorgen. Vele gebeurtenissen worden beschreven die dat illustreren. Die grote liefde van God mondt uit in het hoogtepunt van de bijbel: het kruis waar Jezus Christus, Gods eigen Zoon aan hing om voor mensen zoals u en ik te sterven. Die kruisdood is van wezenlijk belang voor ons allemaal. De bijbel vertelt dat wie in Jezus Christus gelooft en wie Hem aanneemt als verlosser een kind van God mag zijn en mee mag delen in een grote toekomst.

Kent u de Bijbel nog niet en wilt u er uit lezen? Kijk bijvoorbeeld op www.biblija.net .

Heeft u vragen over christelijke omgang met homoseksuele gemeenteleden? Kijk bijvoorbeeld op www.homoindekerk.nl .