Wilt u een gift geven om het werk van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Monster

te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL51RBRB0896663914 tnv  boekhouder GKV Monster. De Gereformeerde kerk Vrijgemaakt in Monster is een ANBI. Alleen giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar.

U kunt op verschillende manieren een gift geven aan het werk van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt te Monster.

  • 1.Ik geef een periodieke gift
  • 2.Ik geef als vaste donateur
  • 3.Ik geef een eenmalige gift
  • 4.Ik geef door na te laten

1 Ik geef een periodieke gift

Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,–) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift:

  • Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte; 
  • Als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
  • Als deze bedragen steeds even hoog zijn; 
  • Als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • Als de begunstigde (de kerk) geen tegenprestatie levert voor de gift;
  • Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner. 

2 Ik geef als vaste donateur

Wie zich opgeeft als vaste donateur, kiest ervoor om regelmatig met een vast bedrag betrokken te zijn bij een onderdeel van het werk van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt te Monster.

3 Ik geef een eenmalige gift

Wilt u een gift geven om het werk van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Monster te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL51RBRB0896663914 tnv  boekhouder GKV Monster. Als u bij de omschrijving niets invult, dan wordt uw donatie als een ‘algemene gift’ beschouwd.

4 Ik geef door na te laten

Wie iets wil nalaten aan de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Monster kan daarvoor een testament laten maken.

Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van de wet. De wet houdt daarbij alleen rekening met uw familieleden en past daarvoor standaard verdelingsregels toe. Een testament is dus noodzakelijk als u iets wilt nalaten aan vrienden, bekenden of aan de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt van Monster. Ook een combinatie hiervan is mogelijk.

Als u overweegt de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Monster in uw testament op te nemen als erfgenaam of als (mede-)erfgenaam, is het belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling te gebruiken.

Neem contact op met de scriba voor meer informatie over het opmaken van een testament. Klik hier voor het contactformulier