“Psalmen, gezangen en geestelijke liederen: we willen er iets moois van maken.”

Waarom tegenstemmen?

Kerkmuziek mag mooi en feestelijk zijn en afwisseling in de uitvoering
kan daaraan bijdragen. Daarom hoor je af en toe tijdens het zingen van
een psalm of een gezang in de kerkdienst een tegenstem vanuit de
gemeente naar boven komen.
Samen iets moois van de gemeentezang maken, daar gaat het ons om.
Een aantal enthousiaste zangers in onze gemeente studeert onder leiding van twee van onze organisten regelmatig zo’n tegenstem in. We hebben inmiddels een aardige verzameling van tegenstemmen bij onze psalmen, gezangen en liedboekliederen.

Wanneer zingen we een tegenstem?

Als er een lied wordt aangekondigd waarvan we een tegenstem hebben ingestudeerd, zingen we die vanaf onze eigen plek in de kerk. De organist speelt daarbij een begeleiding die afgestemd is op deze tegenstem.

En als er meerdere verzen van een psalm of gezang worden opgegeven?

Als van een psalm of gezang meerdere verzen worden opgegeven dan zingen we om het andere vers een tegenstem. We zorgen er dan voor dat in ieder geval het laatste vers dat we van die psalm of dat gezang zingen een tegenstem is.
Wel hebben we afgesproken, dat het 1e vers altijd zonder tegenstem wordt
gezongen.

Als regel geldt:
1 couplet zingen: met tegenstem
2 coupletten zingen: 2e met tegenstem
3 coupletten zingen: 2e en 3e met tegenstem
4 coupletten zingen: 2e en 4e met tegenstem
5 coupletten zingen: 3e en 5e met tegenstem
6 coupletten zingen: 2e, 4e en 6e met tegenstem
7 coupletten zingen: 3e, 5e en 7e met tegenstem
enz…

Bij beurtzang: alleen het laatste couplet
Wat door allen wordt gezongen.

Bij liederen met een refrein:
Elk refrein wordt met tegenstem gezongen.