Het goede nieuws van God niet voor jezelf houden, houdt een opdracht in voor elke kerkelijke gemeente in Nederland. Dit omdat Nederland weer volop zendingsgebied is geworden. Niet alleen zijn velen hier gekomen vanuit andere culturen; ook veel oorspronkelijke landgenoten kennen God niet meer. Veel kerkleden willen beide groepen graag met Gods Woord bereiken en houden zich daarom met evangelisatie bezig.