Wij heten u van harte welkom in onze kerkdienst. Iedere zondag komen wij als leden van onze gemeente samen in ons kerkgebouw de Maranathakerk om God en elkaar te ontmoeten. We zijn de HERE dankbaar voor alles wat Hij voor ons betekent. Hij stuurde Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld om ons te redden van alle ellende die wij dagelijks veroorzaken bij onszelf, bij de mensen om ons heen en in deze wereld. Wij komen in de kerk om onze dankbaarheid te tonen, samen liederen te zingen tot Gods eer, een preek te horen om zelf steeds meer te groeien in ons geloof, om te bidden en God te danken. Naast psalmen en gezangen zingen wij ook liederen uit het Liedboek voor de Kerken. Van de psalmbundel met gezangen en het liedboek kunt u tijdens de dienst gebruik maken. Vraag er gerust om bij de welkomer in de hal of bij de koster. Ook kunt u bij hen terecht voor een bijbel. Tijdens de dienst worden de te zingen liederen door een beamer geprojecteerd. Tijdens de ochtenddiensten is er ook een crèche in een bijzaaltje van ons kerkgebouw. Kleine kinderen kunnen hier lekker spelen, terwijl u of jij rustig de kerkdienst kan beleven.

Kerkdienst

Als de kerkdienst begint komt de kerkenraad de kerkzaal binnenlopen. Een ouderling doet vooraf een aantal mededelingen. De gemeente zingt het zogenaamde votum uit: hiermee geeft de gemeente te kennen dat wij in ons leven afhankelijk zijn van onze God. Hierop volgt de zegen van de Here, de groet van genade en vrede van God. Deze zegen wordt uitgesproken door de voorganger. De gemeente beantwoordt deze zegen met: AMEN.

Tijdens het votum en de zegen staat de gemeente uit eerbied voor de HERE. Na het ontvangen van de zegen zingt de gemeente een loflied.

Liturgie

De eredienst vindt volgens een vaste structuur plaats. We noemen dit de liturgie. Belangrijke elementen van deze liturgie zijn:

  • Het votum en de zegengroet
  • Het antwoordlied
  • De lezing van de wet, de tien geboden die God aan het volk Israël gegeven heeft en die ook nu nog een richtlijn is voor ons dagelijks leven. Deze geboden zijn in de bijbel na te lezen. De gemeente antwoord op de wet door een lied te zingen.
  • Een gebed, waarin wij schuldbelijdenis afleggen en God bidden om vergeving.
  • Lezing uit de bijbel.
  • Een preek over dit bijbelgedeelte. De voorganger spreekt namens de Here Zijn gemeente toe. De preek staat centraal in de kerkdienst. In de preek horen we Gods blijde boodschap voor ons: Hij belooft ons vergeving van onze zonden en een nieuw leven door het werk van Jezus Christus!
  • Een lied als Amen op de preek.
  • Dankgebed en voorbede voor gemeenteleden, voor de wereld en voor actuele gebeurtenissen, waarbij we God bidden om nabijheid.
  • De collecte. Alles wat we bezitten, hebben we gekregen van God. Tijdens de collecte mogen we hier iets van terug geven uit dankbaarheid.
  • Een slotlied gevolgd door de zegen. De voorganger spreekt de zegen uit en de gemeente beantwoordt deze met een gezongen amen: Amen Amen Amen! (Amen betekend ‘het is waar en zeker’)

Doop

De pasgeboren kinderen van onze gemeenteleden worden gedoopt. Dat gebeurt tijdens een kerkdienst vóór in de kerk bij het doopvont. Het kind wordt gedoopt door het hoofdje te besprenkelen met water. Dit betekent dat het kind schoongewassen wordt van alle verkeerde dingen en dat dit kind, hoe klein het nog is, bij God mag horen. Tijdens de doop leggen de ouders een belofte af om hun kind christelijk op te voeden.

Avondmaal

Zes keer in het jaar vieren wij Heilig Avondmaal. We vieren dan dat Gods Zoon Jezus Christus op aarde kwam om voor onze zonden te sterven. Hierdoor mogen wij weten dat al onze zonden in de naam van Jezus Christus vergeven zijn. De belijdende leden van de gemeente vieren dit door gezamenlijk brood te eten en wijn te drinken.