Kerkdienst in het gebouw (max. 100 personen aanwezig) en online (preeklezen br. G. Zwarts)