Kerkdienst in het gebouw (max. 30 personen aanwezig) en online (preeklezen br. J. Geleijnse)